KONFERENSANLÄGGNINGAR.SE
DET NORDISKA NÄTVERKET FÖR KONFERENSBOKNING konferens i norden Kontur Konferens


DET DIGITALA NÄTVERKET DÄR DU SOM BOKAR KONFERENS NÅR UT TILL 3 000+ HOTELL & KONFERENSANLÄGGNINGAR HÄR FINNER DU MER ÄN 1 000 HOTELL OCH ANLÄGGNINGAR FÖR KONFERENS I HELA SVERIGE

En lyckad konferens - planering och projektledning

Konturs erfarna projektledare hjälper dig med helheten i Din konferens – från innovation och kreativitet till ordning och reda!


SÄKRA FRAMGÅNGEN I DITT ARRANGEMANG – HELA PROCESSEN FRÅN IDÉ TILL GENOMFÖRANDE


Oavsett om du har en konkret plan för den kommande konferensen eller om du bestämt dig för att det är dags för ett möte med teamet, men inte riktigt kommit fram till vad temat och innehållet ska vara, hjälper vi på Kontur Konferens till med hela processen.

Möte på extern plats ger energi och inspiration!
Ibland är det bra att ta med teamet ut från arbetsplatsen. Att byta till en annan miljö, ha ett tema, följa upp vad som varit, bolla idéer och skapa planer för framtiden som alla känner sig delaktiga i. Förberedelserna är A och O; deltagarna ska vara inställda på att nu ska det ”brainstormas” som aldrig förr. Nya idéer ska komma lättare fram, alla ska bli vitaliserade och engagerade.

Styrningen under konferensen är lika viktigt. Hårt arbete ska kombineras med spännande, roliga aktiviteter som skapar minnesvärda upplevelser och för individerna närmare varandra. Om aktiviteterna dessutom bildar konsekvens och samklang med konferensen tema och övergripande syfte – ja, då är succén ett faktum.

Idé och programproduktion
Kontur Konferens har mångårig erfarenhet av att skapa och genomföra konferenser. Vi hjälper våra kunder redan från idéstadiet – med att formulera behovet av ett möte i ett kraftfullt tema – ett budskap och ett syfte som blir begripligt och entusiasmerande för alla som ska deltar. Kort sagt: beskriv ditt behov och dina syften – tillsammans tar vi fram en konferensinbjudan och konferensprogram som gör alla väl förberedda och motiverade inför mötet. Vi hjälper dig med att utforma programmet i konferensen – till exempel programidéer, mötesform, balans mellan arbetspass, sociala inslag, aktiviteter och underhållning samt transportlogistik.

Konferensprojektet – planering och förberedelser
Vi tillsätter en projektledare som ansvarar för mötesplaneringen, koordinerar alla förberedelser, bistår med upphandling av erforderliga resurser vad gäller allt från utvärdering och bokning av konferensanläggning, administration av inbjudan, anmälningar och registrering, teknik, profilmaterial, artister, aktivitetsbolag och transporter. Vår projektledare kan även finnas till hands på plats under mötets genomförande. Ett smidigt flöde under en konferens kräver inte bara grundlig planering, utan säkerställs genom koordination på plats under konferensens gång.

Bokning av konferensanläggning
Valet av anläggning är helt avgörande för ett framgångsrikt möte. Inramningen, anläggningens karaktär, läge, lokalerna och dess möjligheter till önskvärd mötesform, omgivningen och hur pass väl den medger planerade konferensaktiviteter är exempel på viktiga faktorer att väga in. Vår rekommendation är, boka inte anläggning förrän dessa och andra förutsättningar tänkts igenom. I många fall kan det vara bättre att välja en konferensanläggning som kanske inte är den som ligger närmast rent geografiskt – utan istället att väga in helheten av kriterier för att konferensen ska bli optimal. Konturs bokningsteam har vidsträckt kunskap och erfarenhet vad gäller utbudet på konferensmarknaden. Vi hjälper dig omsätta dina mål med konferensen i specifika anläggningskriterier. Du får förslag på de bästa alternativen, råd och referenser och hjälp med att göra en komplett bokning.

Aktiviteter
Syftet med att arrangera ett möte utanför den gängse arbetsmiljön är att skapa en extra nivå av engagemang och mental aktivitetet hos såväl individ som grupp. Konturs erfarenhet är att detta syfte gynnas mycket väl av att ”sittningarna”, det vill säga arbetspass, mixas med inslag som inte förekommer i den normala arbetsdagen. Vid val av konferensaktiviteter, tveka inte att arrangera sådana aktiviteter som är lite mer fysiska. Räds inte dåligt väder – utomhusaktiviteter är välgörande för både kropp och själ. På temat teambuilding finns många alternativ – vi på Kontur anser att teambuilding kan åstadkommas på många olika sätt. Rätt aktivitet utvecklar individer och bygger team, oavsett om den bygger på högre psykosociala rön eller inte. Det viktiga är att aktiviteterna är genomtänkta och unika. Kontur samarbetar med ett flertal duktiga aktivitetsbolag och därtill arrangerar vi även helt skräddarsydda aktiviteter .

Talare och moderatorer
Ett seminarium som leds av en professionell talare är ett mycket kraftfullt medel för att engagera konferensdeltagarna. Väsentligt är att ”synkronisera” med talaren; att säkerställa att budskapet verkligen rimmar väl med ditt övergripande budskap för mötet och att talaren som person ”når” publiken. På vilken nivå ska talet ligga, hur mycket humorinslag, hur pass interaktivt etc. Kontur hjälper dig med urval av talare som passar bäst för ditt möte. Genom oss kan du boka allt från färgstarka tv-personligheter till specialister inom olika ämnesområden.

Show!
Förstärk eventets effekter – missa inte tillfället att skapa avtryck genom att arrangera underhållning under till exempel den gemensamma middagen. Se till att underhållningen inte bara är skönsjungande, rolig och proffsig i största allmänhet – gör den relevant för ditt möte och engagerande för deltagarna personligen. Konturs nätverk omfattas av riksbekanta artister, mindre kända talanger, coverband, orkestrar, showgrupper, trubadurer, stand-up-artister, magiker och många andra typer av underhållning. I branschen finns många duktiga underhållare som kanske inte är publikt välbekanta men som har en fantastisk förmåga att underhålla. Många anpassar framträdandet till att speciellt adressera företagets särart och konferensens tema samt kombinerar fantastiskt proffsig musik med en stor portion humor, till en kostnad som är en bråkdel av vad många av de riksbekanta artisterna betingar. Föredrar Ni att satsa på underhållning med mer etablerade artister - vi erbjuder ett brett urval. Du får offert och direktbokar genom Kontur.

Välkommen att ringa oss för kostnadsfri rådgivning på telefon 08-583 610 60,
031-15 70 80 eller 040-23 12 12
FÖRFRÅGAN