KONFERENSANLÄGGNINGAR.SE
DET NORDISKA NÄTVERKET FÖR KONFERENSBOKNING konferens i norden Kontur Konferens


KONFERENSANLÄGGNINGAR.SE - HÄR FINNER DU MER ÄN 1000 HOTELL OCH ANLÄGGNINGAR FÖR KONFERENS I HELA SVERIGE HÄR FINNER DU MER ÄN 1 000 HOTELL OCH ANLÄGGNINGAR FÖR KONFERENS I HELA SVERIGE
Boka-Konferens
FÖRFRÅGAN

Boka konferens på Konferensanläggningar.se

Genom Konturs Konferens nätverk Konferensanläggningar.se når du snabbt mer än 1000 konferensanläggningar! Du får offert från anläggningar som matchar din budget och övriga kriterier, överskådlig prisjämförelse, kundomdömen, karta och all detaljinfo. Boka online eller få personlig service genom våra duktiga rådgivare.

Vill Du ha många alternativ att jämföra? Vill Du så kan vi inkludera praktiskt taget alla anläggningar som har möjlighet att erbjuda den kapacitet Ni efterfrågar och i övrigt uppfyller Era kriterier.

Du når oss på telefon 08-583 610 60 - eller maila till Bokning@KonturKonferens.se

Boka konferens genom Kontur Konferens, ett oberoende konferensbokningsbolag. Vår centrala bokningsfunktion är gemensam för mer än 1000 konferensanläggningar i Sverige. Du får hjälp genom hela upphandlingsprocessen, med allt ifrån identifiering av möjliga alternativ, kravspecifikation, förfrågan, detaljerade kostnadsjämförelser och kvalitetsutvärdering - till prisförhandling och bokning. Kontur är inte bundet till kedjor eller andra allianser.

Vår bokningstjänst gentemot dig som kund är alltså kostnadsfri. Vi har ett avtal med i princip samtliga konferenshotell, konferensanläggningar och kursgårdar i Sverige som ger oss en ersättning när ett arrangemang bokas. Det innebär att det är viktigt för oss att få hjälpa Dig med själva bokningen av mötet / konferensen. När konferensbokningen är klar sköter Ni själva all vidare planering inför Er konferens i direkt kontakt med anläggningen.

Vi presenterar anläggningens nettopriser - inga påslag

Kundens förfrågan och anläggningarnas svar och prissättning behandlas helt transparent. Vi presenterar de priser till Dig som anläggningarna satt, det vill säga vi gör inga som helst påslag. Avtalet gällande konferensbokningen sluts mellan anläggningen och kundföretaget. Kontur Konferens roll är att ge Dig en gemensam, kunnig, oberoende kontaktpunkt till konferensmarknaden och därigenom hjälpa Dig effektivisera, samordna och kvalitetssäkra Din upphandling.

Beskriv Dina krav och önskemål för konferensen, exempelvis geografiskt läge, storleksbehov, typ av möte, vilken stil ni önskar, eventuella konferensaktiviteter och andra kringarrangemang liksom era budgetramar. Med utgångspunkt från alla dessa kriterier genomför vi sökning och presenterar lämpliga alternativ med erforderlig kapacitet tillgänglig. Vi ger råd och referenser på föreslagna anläggningar - och vi bistår med den kompletta bokningen.

Boka till bästa pris

Kostnaden för en konferens varierar stort över tiden. Prissättningen kan variera från en vecka till nästa beroende på faktorer såsom beläggningsgrad, förfrågningsläge, ledig kapacitet och val av veckodagar.

Vårt system når ut till hela nätverket med mer än ett tusen deltagande anläggningar och innebär att vi snabbt och effektiv kan ”scanna” av tillgängliga anläggningar och hämta deras bästa priser.

Du får ett överskådligt upphandlingsunderlag med redovisning av såväl totalkostnad som alla detaljer specificerade för varje anläggning som erbjuder den önskade kapaciteten, rätt geografiskt läge, rätt ”stil” mm - allt enligt din grupps specifika behov.

Är ert konferensdatum inte definitivt spikat till vissa datum, kan vi bistå med att föreslå anläggningar som har extra bra pris en viss vecka, vissa datum och eller veckodagar. Genom vårt nätverk kan vårt bokningsteam hitta anläggningar som erbjuder särskilda rabatter, exempelvis om man nyligen fått en avbokning, vilket innebär att den avbokade kapaciteten många gånger kan bokas till ett markant rabatterat pris.

Vilken sittning – vilken mötesform?

Nedan följer en sammanfattning av de vanligaste typerna av ”sittning” i ett konferensrum. Med ”sittning” avses på vilket sätt man önskar rangera stolar och bord i konferenslokalen. Vilken sittning som passar bäst bestäms främst av vilken typ av möte man ska hålla; hur ska kommunikationen ske, ska deltagarna interagera sinsemellan, lösa uppgifter, utföra grupparbeten – eller handlar mötet mer om ”envägskommunikation”?

Biosittning

Biosittning innebär att deltagarna sitter i rader, utan bord framför sig. Biosittning blir därför i regel den typ av sittning som innebär att konferenslokalens yta optimeras med avseende på maximerat antal deltagare. Biosittning passar bra i sammankomster såsom föredrag, presentationer, föreläsningar, det vill säga mötesformer där dialogen sker mellan å ena sidan, en eller flera presentatörer och å andra sidan deltagarna som ett kollektiv. I och med att deltagarna inte har något bord framför sig bör behovet av att göra anteckningar vara begränsat. Vid behov att göra anteckningar kan man ofta komplettera med skrivplatta.

Skolsittning

Skolsittning innebär att deltagarna sitter i rader med bord framför sig. Denna typ av sittning passar därför väl i samband med att behovet större av att exempelvis göra anteckningar, lösa uppgifter och använda datorer.

U-bord

U-bord innebär att deltagarna sitter längs ett u-format bord ( i regel med 90-gradershörn). Denna typ av sittning innebär att deltagarna lättare kan se varandra. Därför passar u-bord när man vill ha en dialog deltagarna emellan.

Öar – runda bord

Öar innebär att deltagarna grupperas runt separata bord eller grupper av sammanställda bord. Denna sittning passar bra i samband med sammankomster där deltagarna mer aktivt förväntas interagera, exempelvis i form av gruppvisa uppgifter. Öar kan innebära att vissa deltagare sitter med ryggen mot den som leder mötet.

Runda bord är en variant av öar som förekommer exempelvis i samband med att måltider intas under mötet.

Ytterligare en variant av öar är ”Cabaré”, i vilken deltagarna i regel sitter i halvcirklar vid runda bord. Cabaré-sittning kan därför vara ett bra alternativ såtillvida att alla deltagare kan se konferensledaren.

Styrelsesittning

Styrelsesittning innebär att deltagarna sitter runt en rektangel av ett eller flera sammanhållna bord. Styrelsesittning passar därför för möten i ”dialogform”, med mindre antal deltagare, såsom just exempelvis styrelsemöten.

Fiskben

Fiskben innebär att deltagarna sitter rader som är brutna i vinklade sektioner och uppdelade så att man bildar ett V. Fiskben innebär därför att deltagarna lättare ser varandra. Mellan de vinklade sektionerna finns i regel gångar vilket underlättar vid behov av att deltagare ska förflytta sig i lokalen.

Kontur Konferens - ett oberoende bokningsbolag! - Det är viktigt för Dig!

Vårt oberoende är viktigt för Dig som kund! Det innebär att vi helt kan fokusera på just Dina önskemål och vi har inte några som helst bindningar till enskilda anläggningar eller företag i konferensbranschen.

Genom Kontur Konferens når Du alla svenska hotell och konferensanläggningar Eftersom vi arbetar helt oberoende når Du alla svenska hotell och konferensanläggningar via oss.

Aktiviteter, underhållning, föredragshållare, transporter och administration

Kontur Konferens hjälper Dig med hela Ditt konferensprojekt. Från tidig planering, programutformning, upphandling av artister, aktiviteter och transportlösningar - till assistans på plats under konferensens själva genomförande.

Läs mer

Konferenserbjudanden
Alla erbjudanden

Alla erbjudanden

BOKA KONFERENS PÅ MÅNADENS SPOTLIGHT